„Kiedy upadła demokracja?" (11.10.2011/Marcin Kaliński)

Dział w przebudowie. W tym miejscu pojawią się abstrakty referatów wygłoszonych w roku akademicim 2014/2015.

-----

Tytuł referatu: „Kiedy upadła demokracja?"
Autor: Marcin Kaliński
Data wygłoszenia: 11 października 2011 r.

Demokracja to jeden z filarów zachodniej cywilizacji. Idea rządów ludu, mimo miażdżącej krytyki, jaka na przestrzeni dziejów spadała na nią z pism licznych myślicieli, po zakończeniu II Wojny Światowej zrobiła zawrotną karierę, tak że dziś trudno wręcz wyobrazić sobie inną formę rządów.

Celem referatu jest ukazanie w przystępny sposób ewolucji jaką przeszło myślenie o demokracji od demokracji ateńskiej, przez średniowieczne próby stosowania jej w ramach wspólnot miejskich i rozwój doktryn demokracji liberalnej i socjaldemokracji w XIX w., aż po wielki triumf w II połowie XX w., kiedy to demokracja zdobyła niemalże cały świat.

Plan ramowy:

  1. Narodziny i zmierzch demokracji ateńskiej (IV-VI w. BC)
  2. Demokratyczne formy ustrojowe w okresie średniowiecza (IV-XIV w.)
  3. Narodziny demokracji liberalnej i socjaldemokracji (XIX w.)
  4. Triumf „nowych demokracji" (II połowa XX w.)
  5. Quo Vadis demokracjo? – podsumowanie i wnioski

Literatura

  • J. S. Mill, „O rządzie reprezentatywnym", Londyn 1861.
  • J. Bartyzel, „Demokracja", Polwen 2002.
  • J. Baszkiewicz, F. Ryszka, „Historia Doktryn Politycznych i Prawnych", PWN 1973.
  • red. M. Jaskólski, K. Chojnicka, „Słownik Historii Dotryn Politycznych", Wydawnictwo Sejmowe 1997-2011.