Gala wręczenia Nagrody i Stypendium im. Lesława A. Pagi

Gala wręczenia Nagrody i Stypendium im. Lesława A. Pagi

7 kwietnia 2014 r., w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody Lesława A. Pagi połączona z wręczeniem Stypendium im. Lesława A. Pagi. Certyfikaty Stypendium wręczali: prof. Marek Belka, Prezes Narodowego Banku Polskiego, Adam Maciejewski, Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych, Marek Metrycki, Partner Zarządzający Deloitte, Iwona Sroka, Prezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Ewa Paga, Prezes Zarządu Fundacji 2065 im. Lesława A. Pagi. 

Program grantowy Stypendium im. Lesława A. Pagi kierowany jest do akademickich kół naukowych oraz organizacji studenckich i ma na celu wspieranie prowadzonych przez nie projektów edukacyjnych i naukowo-badawczych w zakresie rynku kapitałowego. W tym roku dofinansowanie otrzymał także projekt realizowany przez członków Koła Naukowego Historii Doktryn: Annę Cebulę, Piotra Eckhardta i Piotra Morawskiego - Czwarty czynnik produkcji - doktrynalne i filozoficzne podstawy gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem rynków kapitałowych.

Serdecznie gratulujemy!

__________________

Więcej informacji oraz relację wideo z uroczystości można znaleźć na stronie Fundacji: http://www.paga.org.pl/aktualnosci?more=919987948

Data opublikowania: 31.10.2013
Osoba publikująca: Piotr Morawski