I ogólnopolski interdyscyplinarny zjazd młodych badaczy „Czwarty czynnik produkcji" – doktrynalne i filozoficzne podstawy gospodarki

 

Zaproszenie na konferencję

Według ekonomii klasycznej do stworzenia dobra potrzebne są trzy rodzaje czynników produkcji: praca, kapitał i ziemia. Według nas nieodzowna jest także idea.

Koło Naukowe Historii Doktryn podjęło się realizacji projektu „Czwarty Czynnik Produkcji" mającego na celu rozwój badań nad rolą doktrynalnych i filozoficznych koncepcji w kształtowaniu się i funkcjonowaniu gospodarki. Składa się on z publikacji naukowej, opracowania bibliografii przedmiotu, stworzenia serwisu internetowego, a także organizacji konferencji, na którą mamy zaszczyt niniejszym zaprosić.

15 i 16 marca odbędzie się w Krakowie I ogólnopolski interdyscyplinarny zjazd młodych badaczy „Czwarty czynnik produkcji" – doktrynalne i filozoficzne podstawy gospodarkiZapraszamy do wystąpień ekonomistów, politologów, filozofów, historyków gospodarki i wszystkich innych młodych naukowców, którzy zajmują się związkami doktryn, idei czy koncepcji filozoficznych z gospodarką. W tym roku w naszym szczególnym zainteresowaniu znalazły się rynki kapitałowe, ale nie ograniczymy tematyki obrad tylko do tego obszaru.

Naszym celem jest przede wszystkim umożliwienie wszystkim zajmującym się naukowo tematyką relacji gospodarki z naukami humanistycznymi i społecznymi prezentacji wyników swoich prac i badań. Dążymy do tego by dyskusja i wzajemne poznanie się doprowadziły do stworzenia środowiska sprzyjającego rozwojowi interdyscyplinarnego podejścia do badań naukowych związanych z gospodarką.

Celem konferencji jest poznanie stanu badań naukowych nad zagadnieniami związanymi z tematem konferencji. W związku z tym nie chcemy z góry narzucać szczegółowej tematyki wystąpień. Panele zostaną zaplanowane na podstawie tematów referatów, które zostaną zaakceptowane przez komitet naukowy konferencji.

Konferencję kierujemy przede wszystkim do studentów, doktorantów i młodych absolwentów. Nie jest konieczna afiliacja przy uczelni. Jesteśmy otwarci także na przedstawicieli organizacji pozarządowych i niezależnych badaczy.

Data opublikowania: 31.10.2013
Osoba publikująca: Piotr Morawski