II Przedmiotowy Konkurs z Historii Myśli Ustrojowej i Społecznej

Dnia 29 maja o godzinie 13.15 w sali audytoryjnej pałacu Larischa przy ul. Brackiej odbył się II Przedmiotowy konkurs z Historii myśli ustrojowej i społecznej. 

Spośród około 60 zapisanych osób stawiło się ponad 40. Miło nam poinformować, że blisko połowa z uczestników uzyskała wynik gwarantujący otrzymanie oceny z przedmiotu, tj. uzyskała 23 i więcej punktów. 

Pięć osób, które uzyskały najwyższe wyniki, otrzymało ocenę bardzo dobrą. 
Z kolei najlepsza "trójka" uczestników zostanie dodatkowo nagrodzona 5 czerwca nagrodami rzeczowymi w postaci bonów książkowych. The best of the best, to: 

1. Michał Jaworski (36 pkt)

1. Jerzy Krawczyk (36 pkt)

3. Marcin Malicki (33)

Serdecznie gratulujemy!

Wątek konkursowy na forum administracja.info: 

http://forum.administracja.info/topic/6233-ii-przedmiotowy-konkurs-z-historii-mysli-ustrojowej-i-spolecznej-22052013/

Data opublikowania: 23.04.2013
Osoba publikująca: Michał Stryszyk