"Prawo jako narzędzie kształtowania społeczeństwa" publikacja socjologów i antropologów prawa z udziałem członków KNHD

Z przyjemnością informujemy o ukazaniu się monografii naukowej: Prawo jako narzędzie kształtowania społeczeństwa, I. Barwicka-Tylek, P. Eckhardt, J. Ptak, M. Wróbel (red.), Wydawnictwo Kasper, Kraków 2016. W opracowanie tej pierwszej monografii naukowej Koła Naukowego Socjologii i Antropologii Prawa TBSP UJ wzięli doświadczeni w pracach redakcyjnych naukowcy związani z naszym Kołem: dr Iwona Barwicka-Tylek z Katedry Historii Doktryn Politycznych i Prawnych UJ, przy której działa KNHD WPiA UJ oraz Piotr Eckhardt, współzałożyciel naszego koła, a obecnie doktorant we wspomnianej katedrze.
 

Publikację, wydaną w formie elektronicznej, można pobrać za darmo (PDF, pełna wersja).

Ze wstępu  dr Iwony Barwickiej-Tylek:

Prezentowana monografia składa się z rozdziałów opracowanych przez doktorantów i studentów prawa, których szczególnym obszarem zainteresowań pozostaje socjologia prawa. Dyscyplina stosunkowo młoda, bo licząca sobie jedynie sto lat5 , ale posiadająca ważne i utrwalone miejsce wśród nauk prawnych. To właśnie jej reprezentanci powołani są szczególnie do namysłu nad relacją prawo – społeczeństwo. Choć tytuł niniejszego zbioru zdaje się podążać tropem myślenia Hobbesa, nie należy tego pokrewieństwa traktować zbyt dosłownie. Inaczej niż w przypadku filozofa z Malmesbury, zawarte w nim przekonanie o „prawie jako narzędziu kształtowania społeczeństwa” nie stanowi tutaj podsumowującego całość wniosku. Należy je raczej potraktować jako punkt wyjścia dla wszystkich zamieszczonych w tym tomie tekstów. Jednym słowem, potraktować jako „problem”, który dla każdego z autorów stał się zachętą do własnej, krytycznej refleksji nad ukrytymi w nim potencjalnie pytaniami i wątpliwościami. Dzięki takiej formule Czytelnik otrzymuje nie tyle zwartą publikację o jednoznacznej i powtarzanej po wielokroć konkluzji, co wielowymiarową i różnorodną analizę zagadnień pogłębiających rozumienie postawionego problemu. W efekcie zawarta w tytule zbioru teza jest w kolejnych rozdziałach poddana testom, weryfikującym jej przydatność na różnym poziomie ogólności.
 

Spis Treści:

  • Iwona Barwicka-Tylek - Wstęp;
  • Jan Bazyli Klakla - Formalna i nieformalna kontrola jako narzędzia kształtowania społeczeństwa. Analiza w kontekście paradygmatu sprawiedliwości naprawczej;
  • Karolina Kocemba -  Opór wobec wdrażania międzynarodowych rozwiązań prawnych na przykładzie ratyfikacji Konwencji Stambulskiej;
  • Agata Lizak - Prawo a patriotyzm. Wybrane uwagi w kontekście regulacji dotyczących symboli narodowych;
  • Katarzyna Rużyczka - Umowa z dnia 28 grudnia 2015 roku dotycząca kwestii Comfort Women a jej konsekwencje społeczne i polityczno-prawne w Korei Południowej;
  • Joanna Ptak - Między stygmatyzacją mniejszości etnicznych a skuteczną wykrywalnością sprawców. Wybrane czynniki wpływające na kształt holenderskiej polityki publicznej przeciwdziałania przemocy „honorowej";
  • Anna Drwal -  Próby przeciwdziałania aborcji ze względu na żeńską płeć płodu w Indiach za pomocą ustawowych zakazów ujawniania płci płodu oraz wręczania i przyjmowania posagu;
  • Marcin Wróbel - Gdy zwyczaj zastępuje prawo. Dopuszczalność obrony przez kulturę a prawo zwyczajowe;
Data opublikowania: 30.09.2016
Osoba publikująca: Piotr Eckhardt