"Prawo - Demokracja - Globalizacja" - trzecia publikacja KNHD

"Prawo - Demokracja - Globalizacja" - trzecia publikacja KNHD WPiA UJ

Mamy ogromną przyjemność poinformować, że ukazała się kolejna, już trzecia publikacja naukowa Koła Historii Doktryn Politycznych WPiA UJ, zredagowana przez niezastąpiony zespół redakcyjny w składzie: K. Baran, P. Eckhardt, J. Malczewski, M. Kaliński, "Prawo - Demokracja - Globalizacja", Wydawnictwo Kasper, Kraków 2015.

Publikację, w postaci elektronicznej, można ściągnąć poniżej, natomiast już wkrótce ukaże się takżę jej papierowa wersja:

Prawo-Demokracja-Globalizacja

 

Ze wstępu:

"Nie ma wątpliwości, że świat, w którym przyszło nam funkcjonować, świat, który wykształcił taką mnogość kultur, idei, systemów moralnych i rozwiązań politycznych – ze względu na swoją dynamikę – jest światem zderzeń i konfrontacji, które kończą się tak syntezą i wypracowaniem jakiegoś modelu pośredniego (vide hellenizm łączący wpływy kultury greckiej i państw Bliskiego Wschodu), jak i anihilacją jednego modelu przez drugi (czego przykładem może być chociażby na wpół już zapomniana kultura Maorysów). Proces ów – występujący praktycznie od zarania dziejów ludzkości – początkowo na poziomie lokalnym, regionalnym, z rzadka kontynentalnym, od XVI w., dzięki odkryciom geograficznym nabył globalnego charakteru, prowadząc do konfrontacji w niespotykanej wcześniej skali. [...]
 
W odniesieniu do powyższego można więc spokojnie zaryzykować twierdzenie, że u progu XVI w. świat gwałtownie się rozszerzył, tylko po to, by naraz zacząć się kurczyć, przy czym proces ten miał skokowy, a nie liniowy charakter, odbywając się w trzech fazach, określanych niekiedy mianem „fal globalizacji", którym towarzyszyły przełomowe zmiany w sferze podstawowych narzędzi globalizacji, tj. gospodarki i technologii komunikacyjnych. [...]
 
Niniejsza publikacja dotyka wskazanych powyżej tematów w różnych sferach i na różnych poziomach. Większość zaprezentowanych w niej esejów odnosi się bądź bezpośrednio do problemu relacji pomiędzy demokracją, a globalizacją (jak praca Kacpra Barana – „Ile demokracji w czasach globalizacji?", Bartosza Kwiatkowskiego – „Europejska, czy narodowa? – problem tożsamości w krajach UE", Szymona Osmoli – „Demokracja w epoce globalizacji. Wizja Benjamina Barbera na tle rozważań wybranych przedstawicieli myśli społeczno-politycznej", Szymona Mazurkiewicza – „Margines oceny i konsensus europejski w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka – między relatywizmem a uniwersalizmem praw człowieka", cywilizacyjnego zderzenia poprzedzającego globalizację (autorstwa Michał Stryszyka i niżej podpisanego – „Wpływ prawa Imperium Brytyjskiego na prawo kraju postkolonialnego na przykładzie Indii"), bądź różnic kulturowych, które w toku globalizacji będą stopniowo zanikać (Jakub Bednarek – „Między dwoma wizjami
 
Tradycyjnie już – życząc czytelnikowi miłej i pożytecznej lektury, autorzy niniejszego zbioru wyrażają nadzieję, że przybliży on tytułową kwestię, przyczyniając się do lepszego zrozumienia zjawisk zachodzących we współczesnym świecie."

 

Spis Treści:

  • Marcin Kaliński - Wstęp;
  • Kacper Baran - "Ile demokracji w czasach globalizacji?";
  • Szymon Osmola - "Demokracja w epoce globalizacji. Wizja Benjamina Barbera na tle rozważań wybranych przedstawicieli myśli społeczno-politycznej";
  • Bartosz Kwiatkowski - "Europejska czy narodowa? – problem tożsamości w krajach Unii Europejskiej";
  • Piotr Eckhardt - "Czy Thomas Malthus był pierwszym myślicielem myślącym globalnie, a neomaltuzjanie zasługują na miano jego kontynuatorów?";
  • Marcin Kaliński, Michał Stryszyk - "Wpływ prawa Imperium Brytyjskiego na prawo kraju postkolonialnego na przykładzie Indii";
  • Jakub Bednarek - "Między dwoma wizjami systemu prawa rodzinnego. Porównanie prawa małżeńskiego Izraela i Stanów Zjednoczonych Ameryki";
  • Łukasz Necio - "Drugi upadek Lenina. O Ukrainie, rządach prawa i trwale niedokonanym przełomie";
  • Anna Ceglarska - "Trojanie i ich sojusznicy – zjednoczenie ludów Anatolii w epice Homera".