06.05.2014 - Dziewiąte spotkanie KNHD w drugim semestrze i informacja o Zebraniu Walnego Zgromadzenia

Dziewiąte spotkanie Koła Naukowego Historii Doktryn w drugim semestrze odbędzie się we wtorek 6 maja 2014 r., o godz. 18.30 w sali numer 221 w Pałacu Larischa. Podczas spotkania Piotr Morawski wygłosi referat pod tytułem "Transformacja ustrojowa w Polsce w świetle doktryny społecznej gospodarki rynkowej". 

Po wygłoszeniu referatu będzie miała miejsce dyskusja poświęcona poruszanym zagadnieniom, która po pewnym czasie przeniesie się z szacownych uniwersyteckich murów do nieco mniej szacownych (lecz za to bardziej komfortowych i przyjaznych studentom) piwnic jednego z krakowskich lokali.

Zapraszamy!

Ponadto oficjalnie zwołuję Walne Zebranie Członków Koła i wyznaczam jego termin na 13.05.2014 o godz. 18.30. Standardowo miejscem Zebrania będzie sala numer 221 w Pałacu Larischa.

Mijający rok akademicki był czasem wielkich przemian w Kole. Bardzo zwiększyła się liczba aktywnych  uczestników spotkań (przy jednoczesnym gruntownym odmłodzeniu składu osobowego Koła), byliśmy jednym z członków założycieli i aktywnym współtwórcą nowego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa no i, co najważniejsze, zespół trojga członków KNHD otrzymał prestiżowy grant z fundacji Lesława A. Pagi, któremu dużej mierze podporządowana była praca całego zespołu Koła w II semestrze.  Najwyży czas, by nadać Kołu nowe, zgodne z jego nowymi zadaniami i silną pozycją w uczelnianym ruchu akademickim, ramy prawne i wybrać nowych, młodych sterników, którzy skutecznie będą je prowadzić przez kolejne 12 miesięcy.

Oto ustalony porządek obrad Walnego Zebrania:

1. Podsumowaie stanu prac KNHD na miesiac przed zakończeniem roku akademickiego.

2. Informacja o obowiązkach i korzyściach wynikających z przynależności do TBSP UJ.

3. Informacja o potrzebnych zmianach w nowym Statucie.

4. Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia nowego Statutu

5. Wybory nowego Zarządu.

6. Wolne głosy i wnioski.

Piotr Morawski
Przewodniczący KNHD

Data opublikowania: 24.11.2013
Osoba publikująca: Piotr Morawski