Konferencja "Kto tu rządzi?"

Koło Naukowe Historii Doktryn
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego


ma przyjemność zaprosić studentów i doktorantów do uczestnictwa w konferencji

"Kto tu rządzi?"
która odbędzie się w dniu 26 lutego 2016 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w budynku przy ul. Olszewskiego 2 (sala Refektarz).
 

Tematem przewodnim konferencji jest problematyka suwerenności w myśli politycznei i prawnej.

Rozwój wypadków we współczesnym świecie pokazuje, że ponownie pojawia się potrzeba refleksji nad podstawowymi składnikami otaczającej nas rzeczywistości politycznej oraz ich uporządkowania. We wspólnocie o charakterze politycznym punkt wyjścia stanowi udzielenie odpowiedzi na fundamentalne pytanie o suwerenność, innymi słowy o to ,,kto tu rządzi?" 
 
Kwestia tego, do kogo należy ostatnie słowo w podejmowaniu decyzji o charakterze politycznym staje się co raz bardziej aktualna zarówno w sferze wewnętrznej (przykład sporu między polskim parlamentem a Trybunałem Konstytucyjnym), jak i zewnętrznej (podejmowanie ustaleń w sferze polityki zagranicznej przez podmioty inne niż same zainteresowane strony – w ramach negocjacji mocarstw, organizacji międzynarodowych, organów Unii Europejskiej). Problematyka suwerenności dotyka też współczesnych stosunków gospodarczych, co widać choćby na przykładzie wpływania przez zagraniczne podmioty gospodarcze na politykę suwerennych państw z powołaniem na ochronę praw własności gwarantowaną przez traktaty inwestycyjne (rezygnacja przez Niemcy z energii atomowej).
 
Czy w sferze polityki istnieje potrzeba funkcjonowania jednego, najwyższego i ostatecznego ośrodka decyzyjnego? Czy mogą lub powinny istnieć oddzielne od siebie ośrodki decyzyjne w różnych sferach życia politycznego na terenie tego samego państwa? Czy suwerenność da się pogodzić z zasadami rządów prawa? A z realiami geopolityki? Czy potrzebna jest spójna teoria suwerenności w dziedzinie polityki wewnętrznej i międzynarodowej?
 
Źródeł inspiracji do rozwiązania problemów związanych z suwerennością można szukać w dziełach autorów z dziedziny myśli politycznej i prawnej. Nie dotyczy to tylko współczesnych pisarzy – płaszczyzna historyczna stanowi bowiem wielkie laboratorium ludzkości, a większość pytań, jakie stawiamy sobie współcześnie została w tej, czy w innej formie postawiona w wiekach poprzednich. Problematyka suwerenności nie stanowi tu wyjątku – suwerennością zajmowali się pisarze polityczni tej rangi co Hobbes, Locke, Jefferson, Burke, Schmitt oraz inni. W istocie, kwestia dotycząca ulokowania suwerenności, głównego ośrodka władzy państwowej, stanowiła najbardziej palące zagadnienie na przestrzeni stuleci – od sporu o inwestyturę, poprzez Angielską Wojnę Domową i Chwalebną Rewolucję, następnie po Rewolucję Amerykańską i dalej. 
 
W celu umożliwienia prezentacji i przedyskutowania wyników badań naukowych poświęconych tak przedstawionemu problemowi badawczemu, postanowiliśmy zaprosić Państwa do udziału w, kolejnej już, ogólnopolskiej konferencji naukowej organizowanej przez Koło Naukowe Historii Doktryn WPiA UJ, pod tytułem: 
 
"Kto tu rządzi?"
Problematyka suwerenności w myśli politycznej i prawnej.
 
Tematyka wystąpień może być związana z poniższymi, przykładowymi zagadnieniami, ale nie musi się od nich ograniczać:
  1. Suwerenność w świecie antycznym, np. w prawie rzymskim.
  2. Problematyka suwerenności a teoria rządów prawa w ujęciu współczesnym i historycznym, np. w myśli: Jeana Bodina, Monteskiusza, Carla Schmitta, Edmunda Burke'a, Alexandra Hamiltona.
  3. Suwerenność a wolność u myślicieli konserwatywnych, liberalnych, libertariańskich oraz lewicowych.
  4. Problematyka suwerenności w relacjach wewnętrznych państwa.
  5. Suwerenność państwa wobec podmiotów zewnętrznych.
  6. Suwerenność państwowa a stosunki gospodarcze.
Więcej informacji znajdą Państwo w pełnej wersji zaproszenia dostępnej w formacie PDF:

"O konferencji"

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 7 lutego br.
 
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej oraz przesłanie go na adres knhd.uj@gmail.com do 7 lutego 2016 r.
 
Informacje o przyjęciu lub odrzuceniu Państwa zgłoszenia zostaną przekazane do 10 lutego 2016 r.
 

"Formularz zgłoszeniowy"

Chętnie odpowiemy na wszelkie dodatkowe pytania: knhd.uj@gmail.com.

 

Data opublikowania: 22.11.2014
Osoba publikująca: Marcin Kaliński

zobacz również