Zderzenie cywilizacji - zderzenie porządków prawnych


 

Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka

"Zderzenie cywilizacji - zderzenie porządków prawnych"

13 grudnia 2013 r., Kraków

 

Koło Naukowe Historii Doktryn UJ wraz z Sekcją Socjologii Prawa TBSP UJ serdecznie zaprasza studentów i doktorantów do udziału w konferencji naukowej, która odbędzie się 13 grudnia 2013 r. w siedzibie TBSP UJ przy ul. Straszewskiego 25/9, czyli w samym centrum Krakowa.

Tematem przewodnim konferencji jest koncepcja zderzenia cywilizacji i jej konsekwencje dla porządku normatywnego, jednakże pragnieniem organizatorów jest wyjście poza politologiczno-doktrynalne oraz socjologiczno-prawne ramy i stworzenie fundamentu dla możliwie szerokiego spektrum rozważań. W związku z powyższym – jak najbardziej mile widziane będzie również kreatywne podejście do problemu i spojrzenie na niego z odmiennej perspektywy.

Przykładowe tematy: 

 • Zderzenie cywilizacji a funkcje prawa.
 • Zderzenia porządków prawnych - problem nowy, czy odwieczny?
 • Zderzenie cywilizacji w klasycznym ujęciu Samuela Huntingtona
 • Feliks Koneczny – zapomniany poprzednik Huntingtona i jego teoria cywilizacji
 • Transplanty prawne w XXI wieku i ich funkcja.
 • Narzucenie prawa przez najeźdźcę / okupanta.
 • Zasadność i skuteczność procesów harmonizacji prawa (w prawie międzynarodowym i europejskim).
 • Różnice kulturowe a edukacja prawnicza.
 • Stosunek państwa do kościoła i innych związków wyznaniowych.
 • Prawo jako narzędzie asymilacji lub ekskluzji imigrantów.
 • Obrona przez kulturę - zagrożenie dla spójności systemu prawnego, czy konieczna elastyczność?
 • Przestępstwa kulturowo umotywowane.
 • Kulturowe uwarunkowania metod rozwiązywania sporów prawnych.
 • Modele legislacji w różnych kulturach.
 • Prawa człowieka - uniwersalne, czy zachodnie?
 • Dyfuzja instytucji systemów prawa stanowionego i Common Law.
 • Odrębność prawa od innych porządków normatywnych w kontekście wielokulturowym.
 • Teorie komunikacji między- i intrakulturowej a komunikacja prawa.

Zgłoszenia:

Na abstrakty proponowanych wystąpień czekamy do 24 listopada 2013 r.

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: knhd@uj.edu.pl

 

Link do wydarzenia na Facebooku

Data opublikowania: 31.10.2013
Osoba publikująca: Marcin Kaliński

zobacz również